Angora konijn en cavia

Lidmaatschap

Contributie per jaar:

Lid: € 15,00
Volgend gezinslid: € 7,50
Jeugdlid (t/m 16 jaar): € 12,50

Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden: € 3,50

Bank: ING
IBAN: NL37 INGB 0002 0787 43
BIC (buitenlandse leden):
INGBNL2A
t.n.v.:
Angorakonijnenfokkers te Zevenhoven

 

Angora hangoor
Angora baby
Angora konijn

Lid worden

    Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u nog steeds de volledige contributie.

    Als nieuw lid heeft u de keuze om of het verzorgingsboekje of het jaarboekje gratis toegestuurd te krijgen.
    Beëindiging lidmaatschap:
    Het lidmaatschap wordt elk jaar in januari stilzwijgend verlengd. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan stuurt u voor 1 december een e-mail naar secretariaat@angorakonijn.nl