Angora banner 04

Jaarboekje

In het voorjaar komt het jaarboekje uit. We zijn altijd op zoek naar leuke copy voor het jaarboekje.
Heeft u een leuk verhaal, een mededeling of mooie foto’s dan ontvangen we die graag voor eind maart.

Aanleveren copy:
* Microsoft Word of TXT-file
* Minimale resolutie foto’s 300 dpi

Advertentie kosten:
* een hele pagina (a5) € 10,00
* een halve pagina (a6) € 7,50

Redactieadres voor copy en advertenties in het jaarboekje
Gerben Stigter
secretariaat@angorakonijn.nl